مدرس كلاس مربيگري در آلمان كه وحيد هاشميان در آن شركت كرده است،با مصطفي دنيزلي ارتباط نزديكي دارد.به همين دليل سرمربي پرسپوليس قصد دارد ضمن تماس با او بخواهد كه اجازه بدهد هاشميان سه روز زودتر به تهران برگردد تا پرسپوليس را در دربي همراهي كند.