رئيس کميته نظارت، بازرسي و ارزشيابي سازمان ليگ گفت: نقص آشکاري در آئيننامه نقل و انتقالات مربيان ليگ برتر وجود دارد.

حجتالاسلام عليرضا عليپور در مورد انتقال محمود ياوري از مس کرمان به فجر سپاسي گفت: سه سال قبل و در زمان رياست عزيزالله محمدي در سازمان ليگ مصوب شد که يک مربي حق ندارد در يک فصل در بيش از دو تيم مربيگري کند. استدلال ما هم اين بود که برخي مربيان يک تيم را ميبندند و 6 _ 7 بازيکن با خود به آن تيم ميبرند و سپس به تيم ديگري ميروند و در آنجا هم مربيگري ميکنند. براي آنکه مسئلهاي بين اين دو تيم پيش نيايد و ماجراهاي زد و بند و برخي دلالها به وجود نيايد ما چنين قانوني را تصويب کرديم تا فوتبال آسيب نبيند.

به گزارش فارس،وي ادامه داد: در آئيننامه نقل و انتقالات جديد مسئول کميته تبيين مقررات با اين استدلال که اين قانون با قوانين فيفا مطابقت ندارد و در قوانين فيفا چنين چيزي وجود ندارد اين مسئله را قبول نکردند در حالي که به نظر من نبايد قوانين فيفا کلمه به کلمه در فوتبال ما اجرا شود. بايد نقل و انتقالات مربيان در فوتبال ما سامان يابد. اکنون يک نقص آشکار در نقل و انتقالات مربيان ليگ برتر وجود دارد. اينکه يک مربي با يک باشگاه قرارداد ميبندد و سپس به باشگاه ديگري ميرود.

عليپور تصريح کرد: اگر مديرعامل يک باشگاه در انتخاب سرمربي بد عمل ميکند چرا هميشه بايد مربيان برکنار شوند. بايد مديرعامل هم برکنار شود. چرا فقط قرباني اين فوتبال مربيان و سرمربيان ميشوند. در مورد مس کرمان ما به طور رسمي به کميته نقل و انتقالات سازمان ليگ بابت حضور يک شبه ياوري در مس کرمان ايراد گرفتيم و گفتيم چرا تا زماني که تکليف تقوي و طاهري مشخص نشده و باشگاه با آنها تعيين وضعيت نکرده ياوري سرمربي مس شده است که کميته نقل و انتقالات پاسخ ما را داد و گفت که اين انتقال کاملا قانوني انجام شده و استعفاي تقوي و موافقت باشگاه وجود داشته است.

وي افزود: حتي همان زمان به مرفاوي و مظلومي گفته شده بود که باشگاه مس قصد انتخاب شما را داشته اما عليپور و هيئت رسيدگي به تخلفات با انتخاب شما موافقت نکرده است. من به مظلومي و مرفاوي گفتم چه کسي از ما چه کتبي و چه شفاهي بابت مربيگري شما در کرمان استعلام گرفته است؟ اين مسئولان باشگاه مس بودند که خودشان لحظهاي تصميم گرفتند ياوري سرمربي اين تيم شود. ما معتقديم نقل و انتقال مربيان بايد ثبات لازم را داشته باشد و هيئت رئيسه سازمان ليگ اين نقص آشکار را در قوانين برطرف کنند تا اينگونه نباشد که يک مربي با شعار حيا کن، رها کن تيم را به حال خود رها کند. سرمربيان هم بايد مسئول عملکرد فني تيم باشند و براي کار خود برنامه داشته باشند.

وي در مورد اينکه گفته ميشود انتقال ياوري به فجر با نظر خودش صورت گرفته گفت: من در باشگاه فجر تصميمگيرنده نيستم. اگر تصميمگيرنده بودم اصلا اجازه جدايي ياوري از فجر را نميدادم ضمن اينکه در اين فصل هم معتقد بودم پيرواني بايد با فجر به کارش ادامه ميداد. من صادقانه ميگويم در اين تصميمگيري و تصميماتي که در باشگاه فجر گرفته ميشود دخالتي ندارم.

عليپور در مورد اينکه ظاهرا مسئولان باشگاه مس با جدايي ياوري مخالف بودند گفت: اگر چنين چيزي بوده ياوري نميتواند در فجر مربيگري کند زيرا بايد برگه تسويه حساب داشته باشد. بدون رضايت باشگاه مس ياوري نميتواند به فجر بيايد بنابراين حتما کارهاي اداري اين مسئله انجام شده است.