قائم مقام باشگاه سپاهان گفت: رضایتنامه جباری را برای هیچ تیمی صادر نمی کنیم.مسعود تابش درباره احتمال پیوستن جباری به استقلال گفت: او با ما قرارداد دارد و قرار نیست رضایتنامه اش برای تیم دیگری صادر شود. ما تا نیم فصل به مجتبی وقت دادیم که استراحت کند. شاید آن زمان او تصمیم گرفت به اصفهان برگردد و برای سپاهان بازی کند.

تابش ادامه داد: اگر جباری به سپاهان برگشت که از این قضیه استقبال می کنیم در غیر اینصورت نیم فصل درباره او تصمیم گیری خواهیم کرد.