عضو دپارتمان روابط بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: انصراف بحرین از میزبانی جام ملتها قطعی نشده است.حامد مومنی در گفتگو با اوج درباره حضورش در جلسه کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: در این جلسه اطلاعات مفیدی درباره میزبانی جام ملتها در سال 2019 مطرح شد که تنها نمایندگان سه کشور ایران، امارات و عربستان در این جلسه حاضر بودند.

مومنی ادامه داد: البته حضور در این جلسه اجباری نبود و عدم حضور در آن به معنای انصراف از میزبانی جام ملتها نیست.

مومنی درباره انصراف بحرین از میزبانی جام ملتها گفت: اتفاقا مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا به این موضوع اشاره کردند و گفتند در رسانه های کشورهای حوزه خلیج فارس این خبر منتشر شده اما فدراسیون فوتبال بحرین هنوز به صورت رسمی از میزبانی جام ملتها انصراف نداده است.

مومنی درباره اینکه گفته می شود کنفدراسیون فوتبال آسیا با شرطهای ایران برای میزبانی جام ملتها موافقت کرده، اعلام کرد: ما که نمی توانیم برای آنها شرط بگذاریم اما بر سر دو مساله با آنها صحبت کردیم. یکی داستان شرط بندی بود که AFC اعلام کرد این قضیه به خاطر آنکه احتمال تبانی را به وجود می آورد، در کل آسیا ممنوع خواهد شد. مساله دوم بحث تبلیغ مشروبات الکلی بود که قرار شد اگر میزبانی جام ملتها به ایران یا عربستان برسد، برای مشروبات الکلی تبلیغ انجام نشود.

مومنی در پایان حرفهایش ضمن تکذیب شایعه سفر فرگوسن به تهران در آبان، با اشاره به سفر بلاتر گفت: عرف است که رئیس فیفا در سفر به کشورها با بالاترین مقام های آن کشور دیدار داشته باشد و به همین دلیل در تلاشیم تا ایشان با رئیس جمهور محترم هم جلسه ای داشته باشند.