پرسپولیس نیوز : از طرف شرکت پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس یک دستگاه آپارتمان به خانواده مرحوم سبزی اهدا شد. نشست پیشکسوتان شرکت باشگاه پرسپولیس امروز صبح برگزار شد که در این نشست در حرکتی زیبا و خداپسندانه یک دستگاه آپارتمان به خانواده مرحوم سبزی پیشکسوت سابق پرسپولیس اهدا شد. در این مراسم پسر و همسر سبزی حضور داشتند و کلید خانه خود را از دستان کاظم سیدعلیخانی به نمایندگی از محمد رویانیان و شرکت پیشکسوتان گرفتند. همچنین قرعهکشی که توسط کریم باقری انجام شد 6 پیشکسوت به همراه خانواده هایشان آماده سفر به کربلا شدند. گفتنی است این 6 نفر با هزینه شرکت باشگاه پرسپولیس عازم این سفر خواهند شد.