رضا حقيقي شانديز هافبك دفاعي مشهدي پرسپوليس اين روزها چندان روي فرم نيست.

در بازي برابر گسترش فولاد هم با اخطاري كه گرفت بازي حساس اين هفته تيمش مقابل سپاهان را از دست داد. حقيقي انتقادهايي كه اين روزها در موردش مطرح ميشود را ميپذيرد.

چرا آن كارت زرد را گرفتي تا بازي با سپاهان را از دست بدهي؟

باور كنيد خودم هم آنقدر از اين محروميت ناراحت هستم كه نميدانم چه بگويم. من ميدانستم كه 2 كارته هستم و اگر كارت زرد بگيرم بازي مهم با سپاهان را از دست ميدهم. حتي تا دقيقه 90 هم خيلي مواظب بودم اما بالاخره آن اتفاق افتاد و من از بازي محروم شدم.

قبول داري نبودنت در اين بازي حساس به ضرر پرسپوليس است؟

البته بقيه بازيكنان جاي خالي من را پر ميكنند. اصلا دوست نداشتم در اين بازي حساس محروم شوم. دلم ميخواست در بازي با سپاهان به كمك پرسپوليس كنم اما قسمت نشد.

محسن بنگر هم بعد از اين بازي به شدت از تو انتقاد كرد. از او ناراحت شدي؟

نه چرا بايد ناراحت شوم؟ همه ما اعضاي يك خانواده هستيم و طبيعي است كه از هم انتقاد كنيم. محسن هم پيشكسوت من است و هم رفيقم. او از سر دلسوزي حرف زده و در زمين هم به من گفت چند دقيقه ديگر تحمل كن تا 3 كارته نشوي اما بالاخره آن اتفاق افتاد. خودم هم فكر ميكنم حق با بنگر بود و من بايد بيشتر مواظبت ميكردم.

خيليها ميگويند اين حرفها پرسپوليس را به حاشيه ميبرد.

اصلا اينطور نيست. شايد هم يك روز بنگر حركتي انجام دهد كه من از او انتقاد كنم و اين مسايل درون خانوادگي است.

قبول داري اين روزها خيلي روي فرم نيستي؟

دوست دارم از اين بهتر شوم اما باور كنيد همه كارهايي كه دايي ميخواهد را در زمين انجام ميدهم. من هافبك دفاعي تيمي هستم كه تا الان در ليگ فقط 3 گل خورده و هر روز هم داريم از نظر فني بهتر ميشويم. من خيلي از خودم راضي نيستم و صددرصد بايد از اين بهتر شوم. با اين حال فكر ميكنم در داربي عملكرد خوبي داشتم و ديديد كه در آناليز داربي در 90 هم در همه آيتمها من جزو بهترين نفرات بودم.