اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به فعالیت باشگاه شهرداری اجماع نظر داشته، اما مخالف تیمداری در رشته فوتبال هستند
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه شورا مخالف تیمداری شهرداری در فوتبال است گفت: وظیفه اصلی شهرداری توسعه و تقویت زیرساختهای ورزش همگانی در سطح شهر است.

شهرام دبیری اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به فعالیت باشگاه شهرداری اجماع نظر داشته، اما مخالف تیمداری در رشته فوتبال هستند.

وی افزود: تیم فوتبال شهرداری تبریز تیم ریشهای نبوده و عملا نیز شاهد بودیم که در بازیهای این تیم تماشاگر زیادی در ورزشگاه حضور نیافته و از این رو تیمداری در فوتبال با نام شهرداری منطقی نیست.

دبیری از ادامه تیمداری باشگاه شهرداری تبریز در سایر رشتههای خبر داد و تصریح کرد: یکی از خواستههای شهروندان از شهرداری حمایت از رشتههای دیگر ورزش استان است و با توجه به اینکه سازمان ورزش و جوانان نیز بودجهای برای تیمداری ندارد، شهرداری در چند رشته ورزشی حضور پررنگ خواهد داشت.

وی در همین مورد تاکید کرد: تیم شیرجه شهرداری تبریز تنها با هفتاد میلیون تومان قهرمان ایران شده است و با حضور شهرداری در رشتههای والیبال و بسکتبال با مبلغ کم این ورزشها را در تبریز احیا کرده، در حالیکه سالها بود تیمی از تبریز در مسابقات لیگ برتر والیبال یا دسته یک بسکتبال حضور نداشته و این مهم با حمایت باشگاه شهرداری تبریز میسر شد.

تبانی صورت نگرفته بود

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در مورد تیم فوتبال شهرداری تبریز گفت: من دقیقا در جریان جزئیات مسائل تیم شهرداری نیستم اما نظر شخصی من این است که تبانی صورت نگرفته بود و تیم شهرداری قربانی نداشتن نفوذی در فدراسیون فوتبال شد.

وی افزود: بازیکنان شهرداری از تیمی حمایت کرده و حتی به بازیکنان آن تیم نیز مبالغی داده میشود که در مقابل حریف شان خوب بازی کنند که این تبان نیست و در فوتبال اروپا نیز شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

دبیری در مورد کاندیداتوری خود در هیئت فوتبال استان نیز یادآور شد: یکی از دلایلی که مرا به این امر ترغیب کرده نداشتن نفوذ در فدراسیون فوتبال است و عملا شاهد بودیم در سالهای گذشته حق تیمهای تبریزی ماشین سازی، شهرداری و گسترش فولاد تضییع شده و امسال نیز حق تیم مس سونگون در حال پایمال شدن است.