کاپیتان استقلال در تمرینات تیمش در تایلند مدل جدیدی از کری خوانی را انجام داد.


به گزارش نامه، فرهاد مجیدی در تمرینات تیمش در تایلند پیش از دیدار با بوریرام با پیراهن شماره 4 و شورت ورزشی شماره 7 تمرین کرد.


خیلی ها گمان کردند وی پیراهن 7 را در اختیار نداشت اما جالب است بدانید وی که علاقه زیادی به کری خوانی ونشان دادن عدد 4 دارد، عمدا این پیراهن را بر تن کرد تا شاهد مدل جدیدی از کری خوانی باشیم.