سه کشور انگليس، اسکاتلند، ولز در کنار ايرلند جنوبي آمادگي خود براي ميزباني از بازيهاي مراحل پاياني رقابتهاي جام ملتهاي اروپا در سال 2020 را به اتحاديه فوتبال قاره سبز اعلام کردند.

اتحاديه فوتبال اروپا(يوفا) اعلام کرد در راستاي مصوبه اين سازمان براي برگزاري رقابتهاي يورو 2020 در 13 شهر در سراسر قاره سبز، 32 عضو آن براي ميزباني از اين بازيها اعلام آمادگي کردهاند که سه کشور بريتانيايي انگليس، ولز و اسکاتلند و همچنين ايرلند جنوبي آخرين آنها بودهاند.

به گزارش تسنيم، طبق اعلام يوفا، انگليس شهر لندن، اسکاتلند شهر گلاسکو، ولز شهر کارديف و ايرلند جنوبي شهر دوبلين را به عنوان شهرهاي ميزبان بازيها به يوفا اعلام کردهاند. اعلام آمادگي بريتانياييها و ايرلند براي ميزباني از تعدادي از بازيهاي يورو 2020 در شرايطي است که پيش از آنها قدرتهاي سنتي فوتبال اروپا همچون فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند و اسپانيا نيز براي ميزباني از اين بازيها اعلام آمادگي کرده بودند.

کشورهايي که خواستار ميزباني از بازيها هستند ميتوانند شهر پيشنهادي اول خود را تغيير دهند اما تا ماه ارديبهشت سال آينده بايد گزينه نهايي خود را اعلام کنند.

از قرار معلوم بريتانياييها براي ميزباني از بازيهاي مراحل پاياني ابراز تمايل کردهاند و قصد دارند نظر يوفا را براي صدور مجوز برگزاري فينال يورو 2020 را در ورزشگاه ومبلي لندن متقاعد کنند. برگزاري سه بازي در مرحله گروهي و يکي در مرحله حذفي نيز پيشنهاد ديگر بريتانياييها به يوفا است. اين در حالي است که ميشل پلاتيني، رئيس يوفا از ميزباني استانبول از بازي فينال رقابتها در صورت شکست ترکيه براي کسب ميزباني المپيک 2020 خبر داده بود.

امتياز ميزباني المپيک 2020 به توکيوي ژاپن تقديم شد و به اين ترتيب شهري که پلاتيني از آن براي ميزباني از فينال يورو حمايت کرده بود آمادگي بيشتري براي انجام اين کار خواهد داشت.

يوفا سوم مهر اسامي 13 شهري که از بازيهاي جام ملتهاي اروپاي سال 2020 ميزباني خواهند کرد را اعلام ميکند. پراکندگي بازيهاي يورو در سطح قاره اروپا در شرايطي صورت خواهد گرفت که اين رقابتها تاکنون به ميزباني يک و يا حداکثر دو کشور به صورت مشترک برگزار شده است.

تغيير ساختار در شيوه برگزاري بازيهاي يورو 2020 بدين نحو است که 12 شهر، هر يک از 3 بازي مرحله گروهي و يک بازي مرحله حذفي (يک هشتم و يک چهارم) ميزباني خواهند کرد و امتياز ميزباني از سه بازي باقيمانده در نيمه نهايي و فينال به شهر سيزدهم داده خواهد شد.