سرمربي بيانکونري به انتقاداتي که از تيم وي شده واکنش نشان داد و تاکيد کرد اين انتقادات نتيجهاي جز افزايش انگيزه شاگردان او براي کسب نتايج بهتر نخواهد داشت.

به دنبال تساوي خارج از خانه يوونتوس در خانه کپنهاگن دانمارک در ليگ قهرمانان اروپا، موجي از انتقادات به سوي تيم تحت هدايت آنتونيو کونته روانه شد که البته به عقيده اين مربي ايتاليايي، هيچ تاثير بدي بر عملکرد شاگردان او نخواهد گذاشت.

به گزارش تسنيم، کونته که تيمش فردا در هفته چهارم سري A با هلاس ورونا روبرو خواهد شد در پاسخ به اين سوال که انتقادات چه تاثيري بر عملکرد مردان او خواهد گذاشت، اظهار داشت: يادم ميآيد که فصل گذشته هم همين حرف و حديثها درباره تيم ما وجود داشت. ما از فشاري که در طول فصل بايد با آن دست و پنجه نرم کنيم کاملا آگاه هستيم اما از آن به عنوان ابزاري براي انگيزه دادن به بازيکنانمان استفاده ميکنيم.

کونته در ادامه به سوالي در خصوص سطح رقابتهاي سري A و نتايج قابل قبولي که تيمهاي ناپولي، رم و اينتر در هفتههاي نخست کسب کردهاند اشاره و تصريح کرد: از شروعي که تيمهاي ناپولي، اينتر و رم داشتهاند تعجب نکردهام. همان طور که قبلا هم گفته بودم، اين تيمها داعيه قهرماني دارند. اين رقابت فشرده براي قهرماني نشان ميدهد که ما در چه ليگ سطح بالايي هستيم و اين که بايد هميشه به پيروزي فکر کنيم.

آخرين سوژهاي که کونته به آن پرداخت، وضعيت فرناندو يورنته، مهاجم اسپانيايي جديد يوونتوس است که از بدو ورودش به اين تيم در پايان فصل گذشته هنوز در يک بازي رسمي هم در ترکيب اصلي بيانکونري حضور نداشته است. کونته در اين باره خاطر نشان کرد: يورنته به زمان نياز داشت تا آمادگي جسمانياش را به دست آورد. وقتي يک سال کامل دور از ميادين باشي بيشتر آمادگيات را از دست ميدهي اما يورنته فرصت اثبات تواناييهايش را به دست خواهد آورد.

يوونتوس عصر فردا در حالي در هفته چهارم سري A ميزبان هلاس ورونا خواهد بود که در 3 بازي اول خود طي اين فصل 2 با پيروز شده و يک تساوي کسب کرده است.