مراسم وزنکشي سه وزن دوم رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني بزرگسالان جهان امشب در بوداپست مجارستان برگزار شد.

مراسم وزنکشي سه وزن دوم رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني بزرگسالان جهان امشب در بوداپست مجارستان برگزار شد که نوربخش، نعمتپور و علياري حريفان خود را شناختند و از ساعت 15:30 فردا روي تشک خواهند رفت.

به نقل از فارس، محمد نوربخش نماينده وزن 60 کيلوگرم کشورمان در دور نخست با اسلاموف از مولداوي ديدار خواهد کرد که در صورت پيروزي در مرحله بعد با برنده ديدار ريواز لاشخي، دارنده مدال نقره المپيک لندن از گرجستان و کوراموتو از ژاپن مبارزه ميکند. در اين وزن 39 کشتيگير روي باسکول رفتهاند که کشتيگيران کوبا، قرقيزستان، روسيه، ترکيه، اوکراين، ارمنستان و ازبکستان در گروه نوربخش حضور دارند.

در وزن 84 کيلوگرم که 34 کشتي گير حضور دارند طالب نعمتپور بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم با برازون براوو از ويتنام ديدار خواهد کرد که در صورت پيروزي در دور سوم با برنده ديدار کشتيگيران لتوني و بلاروس مبارزه ميکند.

ماکسيم مانوکيان، دارنده مدال نقره 2011 جهان از ارمنستان و سلجوق سبي، دارنده مدالهاي طلا و نقره 2010 و 2011 جهان از ترکيه در گروه نعمتپور حضور دارند.

مهدي علياري در 96 کيلو بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم با آرتور آلکسانيان، دارنده مدال برنز المپيک لندن از ارمنستان ديدار ميکند که در صورت پيروزي در دور سوم با برنده ديدار بلغارستان و لهستان مبارزه خواهد کرد. در اين وزن 37 کشتيگير وزنکشي کردهاند که کشتيگيران ترکيه و قزاقستان در گروه علياري حضور دارند.

* برنامه مسابقات کشتي فرنگي به شرح زير است:

شنبه 30 شهريورماه:

ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 60، 84 و 96 کيلوگرم کشتي فرنگي

ساعت 18 تا 18 وزنکشي اوزان 66، 74 و 120 کيلوگرم کشتي فرنگي

ساعت 19 تا 21: مسابقات ردهبندي و فينال اوزان 60، 84 و 96 کيلوگرم کشتي فرنگي

يکشنبه 31 شهريورماه:

ساعت 13 تا 18: مسابقات مقدماتي اوزان 66، 74 و 120 کيلوگرم کشتي فرنگي

ساعت 19 تا 21: مسابقات ردهبندي و فينال اوزان 66، 74 و 120 کيلوگرم کشتي فرنگي

اختلاف ساعت ايران با مجارستان 150 دقيقه است به طوري که ساعت 13:00 به وقت مجارستان، 15:30 به وقت ايران است.