فرنگيکار وزن 60کيلوگرم کشورمان در دور اول رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني جهان حريف اهل مولداوي خود را شکست داد.

در دومين روز از چهلوچهارمين دوره رقابتهاي کشتي فرنگي قهرماني جهان که از ساعت 15:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه پاپ لازلو بوداپست مجارستان آغاز شده در وزن 60 کيلوگرم محمد نوربخش در دور اول مقابل اسلام اف از مولداوي با ضربه فني پيروز شد تا راهي دور دوم شود.

به گزارش تسنيم، محمد نوربخش در دور دوم بايد با کوراموتو از ژاپن مبارزه کند. کشتيگير ژاپني در دور اول لاشخي نايب قهرمان جهان از گرجستان را برد.