پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دیگر با رادیو ورزش صحبت نمی کند. محمد رویانیان دیروز مهمان تلفنی برنامه همراه با لیگ برتر شبکه رادیویی ورزش بود. او در این برنامه صحبتهایی را درباره محسن قهرمانی مطرح کرد که با واکنش مجری برنامه مواجه شد.

او از رویانیان درباره صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای فوتبال برای بررسی پرونده بازی سپاهان پرسپولیس سئوال کرد اما مدیرعامل پرسپولیس ترجیح داد پاسخ شفافی به سئوال او ندهد.

قرار بود بعد از پخش اذان مغرب از شبکه رادیویی ورزش، مدیرعامل پرسپولیس صحبتهایش را ادامه دهد اما مجری برنامه اعلام کرد که در فاصله پخش اذان، رویانیان تصمیم گرفته دیگر با هیچ برنامه ای از رادیو ورزش صحبت نکند.