مسئولان باشگاه پرسپوليس امروز در نامهاي به فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ خواستار بررسي دقيق اتفاقات اصفهان شدند.

پس از اتفاقات بازي روز جمعه پرسپوليس و سپاهان و مصاحبههايي که عليه داور مسابقه شد با دستور محمد رويانيان پرسپوليسيها امروز نامهاي را به فدراسيون فوتبال زدند.

به گزارش فارس،در اين نامه مسئولان باشگاه پرسپوليس ابتدا گلايههاي خود را از نحوه داوري و مخصوصا تصميم نادرست قهرماني مبني بر اخراج حسيني اعلام کردند و فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ خواستار اين شدند تا حق و حقوق باشگاه و هواداران را به آنها برگردانند و با عاملان اين اتفاق اشتباه در يک بازي حساس برخورد جدي شود. اين نامه امروز به فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ارسال شد.