قرارداد مهاجم ملي پوش منچستريونايتد به زودي با اين تيم تمديد خواهد شد.

وين روني که فصل جاري را در شرايط بسيار بدي آغاز کرد و بسياري تعهد او را به خاطر تقاضا براي ترک کردن منچستريونايتد زير سوال برده بودند، اکنون با نمايشي بسيار خوب همه اين انتقادها را به حاشيه برد.

به گزارش فارس،اکنون از اين باشگاه خبر ميرسد قرارداد اين مهاجم ملي پوش انگليس به زودي تمديد خواهد شد. نام روني در طول تابستان در ارتباط با چلسي به گوش رسيده اما اکنون ديويد گيل، مدير اجرايي پيشين يونايتدها ميگويند قرارداد اين بازيکن که تا سال 2015 اعتبار دارد به زودي تمديد ميشود.

گيل در اين زمينه به راديو BBC گفت: بدون هيچ شکي سران منچستريونايتد به موضوع تمديد قرارداد روني توجه ويژهاي خواهند داشت. ما برنامههاي خوبي براي تمديد قرارداد با بازيکنان تيم و نگه داشتن ستارهها در باشگاه داشتيم. اميدوارم اکنون مديران اجرايي، ديويد مويس و مالکان باشگاه همان رويه را پيش گرفته و مانع از خروج روني از اولدترافورد شوند.