قرار است يک دوره مربيگري حرفه اي در کشور پرتغال براي مربيان ايراني برگزار شود .

کانون مربيان فوتبال ايران قصد دارد با همکاري اتحاديهي باشگاههاي فوتبال کشور و بخش خصوصي(باشگاه شنسا ساوه) جهت ارتقاء دانش مربيان فوتبال کشور و همچنين آشنايي مربيان فوتبال با آکادميها، مدارس فوتبال و روش هاي آموزشي فوتبال مدرن؛ گروهي از مربيان واجد شرايط را به کشور پرتغال اعزام نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت کانون مربيان فوتبال ايران www.ifca.ir مراجعه نماييد.

گفتني است مربياني که در اين دوره ها حضور دارند براي کلاس هاي مربيگري B و C اروپا معرفي مي شوند.