علي دايي و محمد رويانيان براي ديدار با کفاشيان به فدراسيون فوتبال رفتند.

در راستاي اتفاقات بازي پرسپوليس و سپاهان و مدارکي که علي دايي و باشگاه پرسپوليس عليه محسن قهرماني جمعآوري کردند بعد از ظهر امروز رويانيان و دايي به فدراسيون فوتبال رفتند تا جلسهاي را با علي کفاشيان برگزار کنند.

گفتني است دايي به همين دليل در تمرين امروز غايب بود.