حدادي از يکي از تيمهاي صدرجدولي چين پيشنهاد خوبي دريافت کرده و قرار است باشگاه چيني يک ميليون و 200 هزار دلار به حامد پرداخت کند.

در حالي که هر از چند گاهي خبر جديدي از آينده حامد حدادي، ملي پوش بسکتبال ايران و با ارزشترين بازيکن مسابقات قهرماني مردان آسيا شنيده ميشود، اين بار خبرها حاکي از حضور او در ليگ چين است.

به گزارش تسنيم،منابع نزديک به حامد حدادي اعلام کردهاند مقصد بعدي اين بازيکن 218 سانتيمتري به احتمال زياد ليگ چين است. حدادي با يکي از تيمهاي خوب و صدرجدولي چين وارد مذاکره شده و قرار است باشگاه چيني در ازاي اين انتقال يک ميليون و 200 هزار دلار به حامد پرداخت کند. از آنجايي که حدادي بازيکن آزاد به حساب ميآيد در صورت پذيرش اين پيشنهاد مبلغ ياد شده به صورت تمام و کمال به حساب او واريز خواهد شد.

اگر اين توافق شکل بگيرد، خدادي پس از صمد نيکخواه بهرامي، دومين بازيکن ايراني ليگ بسکتبال چين خواهد بود. او پس از 5 فصل بازي در ليگ بسکتبال حرفهاي آمريکا در آستانه عقد اين قرارداد است.

حدادي در انتظار پيشنهاد نهايي تيمهاي يوتا جز و نيويورک نيکس نيز هست.