ژوزه مورينيو، سرمربي چلسي، معتقد است اخراج تورس موجب شد تا تيمش نتواند در ديدار مقابل تاتنهام به پيروزي برسد.


در اين ديدار ابتدا تاتنهام با گل ژيلفي سيگوردسون پيش افتاد اما جان تري در نيمه دوم روي ارسال خوان ماتا کار را به تساوي کشيد.

در فاصله 10 دقيقه به پايان بازي، فرناندو تورس در يک نبرد هوايي با يان فرتونگن، با آرنج به صورت اين مدافع بلژيکي زد و داور او را از بازي اخراج کرد.

مورينيو در پايان بازي به خبرنگاران گفت:" فکر مي کنم تورس نبايد اخراج مي شد.

فکر مي کنم آنها در نيمه اول بهتر بودند؛ البته نه خيلي بهتر اما نتوانستند موقعيت هاي زيادي ايجاد کنند.

در نيمه دوم انگار فقط يک تيم در زمين بود. تيم ما تا زماني که داور مرتکب اشتباه شد، خيلي خيلي قوي بود اما يک اشتباه بزرگ تاثير زيادي روي نتيجه داشت.

داور مقصر نيست. بازيکن تاتنهام (فرتونگن) مقصر است. او وانمود کرد که تورس برخورد شديدي با او داشته و داور هم براساس رفتار او تصميم گرفت.

ما در نيمه دوم خيلي بهتر بوديم و در بيشتر درگيري هاي ميانه زمين پيروز شديم. شورله موقعيتي داشت که به طور طبيعي بايد آن را به گل تبديل مي کرد.

اين نتيجه احساس بدي براي ما داشت زيرا بايد پيروز مي شديم."