بالاخره پله اعتراف کرد: بازی مسی شادی آفرین است

ادسون آرانتس دوناسیمنتو معروف به پله که اکنون چند سالی است ریاست باشگاه اف.ث.سانتوس را در اختیار دارد، پس از آنکه دید بارسا در سال 2011 صاحب 5 عنوان قهرمانی شد، به این باور رسید همین افتخارآفرینی را سانتوس در دهه شصت یعنی زمانی که خود بازی می کرد، داشته است.
چهره 71 ساله جهان فوتبال در گفتگویی با نشریه فرانس فوتبال، چاپ فرانسه گفت: «زمانی حدود 15 یا 20 سال پیش که تیمها بیشتر آرایش دفاعی داشتند، اما مقوله تکنیک همانی بود که اکنون نیز است. درست است منظور نظر ما، تیم کنونی بارسلونا است. اما نباید از خاطر برد که سانتوس در سالهای دهه شصت، تیمی خارقالعاده بود که توانست حتی در سطح جهانی بدرخشد و نمایشی خیرهکننده مشابه بارسلونا امروزی داشته باشد.»
در این مصاحبه پله از مقایسه خود با لیونل مسی با وجود خواسته گزارشگر نشریه فرانسوی خودداری کرد، اما در وصف مرد سال فوتبال جهان و اروپا که تاکنون موضعگیری های علیه او داشته، حرفهای جالبی نیز زده است.
وی اظهار داشت: «مسی بازیکنی خارقالعاده است. این که بگوییم تماشای بازی او شادیآفرین است، حرف گزافه ای نیست. من برای مسی احترام فوقالعاده زیادی قائل هستم. همانگونه که پیشتر به یوهان کرایف، فرانتس بکن باوئر و میشل پلاتینی احترام میگذاشتم. اما هر یک از آنها، شخصیت خاص خودشان را دارند. اصلا نمی خواهم قیاسی میان مسی و کریسرونالدو رئالمادریدیها انجام دهم. چون اساسا سبک بازی این دو متفاوت است.»