قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان گفت: حضور جباري در الاهلي قطر با توافق و تفاهم باشگاه سپاهان انجام شد و او پولي که از ما گرفته بود را پس داد.

مسعود تابش اظهار داشت: باشگاه سپاهان در جريان انتقال جباري به الاهلي قطر قرار داشت و بعد از توافق و تفاهمي که روز گذشته با باشگاه سپاهان انجام شد با انتقال اين بازيکن به الاهلي قطر موافقت کرديم.

به گزارش تسنيم،وي افزود: جباري پولي که از باشگاه سپاهان گرفته بود را بازگرداند و در نهايت همکاري و توافق به تيم قطري پيوست.

قائم مقام باشگاه سپاهان درباره اينکه مبلغ بازگردانده شده همان 600 ميليون بوده است اظهار داشت: دقيقا اين مبلغ نبود اما رقمي در همين حدود را به باشگاه سپاهان بازگرداند.

تابش خاطرنشان کرد: رضايتنامه جباري را براي باشگاه الاهلي صادر کردهايم و اميدواريم او در تيم جديدش موفق باشد و بتواند براي تيم ملي نيز بازيکن مفيدي باشد.

وي درباره انتخاب جانشين جباري گفت: محرم نويدکيا و يعقوب کريمي دوران مصدوميت را پشت سر گذاشته و شرايط بهتري را پيدا کردهاند. آنها در ادامه ميتوانند به سپاهان کمک کنند اما اگر کرانچار اعلام نياز کند در هر پستي که بخواهد براي سپاهان بازيکن جديد جذب خواهد شد.