با دستور دنيزلي تمرينات امروز پرسپوليس تعطيل شد و فقط دروازهبانان بهطور اختصاصي تمرين کردند.

مصطفی دنیزلی پس از شکست سنگین روز گذشته پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان تمرینات امروز (پنجشنبه) سرخپوشان پایتخت را تعطیل اعلام کرد.

مربی ترکیهای پرسپولیس به دلیل عملکرد ضعیف میثاق معمارزاده به مربی دروازهبانان این تیم دستور داد تا در شرایطی که بازیکنان امروز تعطیل هستند دروازهبانان بهخصوص معمارزاده به تمرینات اختصاصی بپردازند.
با توجه به اینکه روز یکشنبه پرسپولیس باید مقابل ذوب آهن به میدان برود تمرینات روزهای جمعه و شنبه با دستور دنیزلی پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.