پرسپولیس نیوز : کتاب «نغمههای سرخ» با اقدام معاونت فرهنگی و اجتماعی پرسپولیس زیر چاپ رفت.
به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، معاونت فرهنگی و اجتماعی پرسپولیس در راستای فعالیتهای فرهنگی خود که از جمله آنها کمک به تالیف و نشر کتاب است، کتابی با عنوان «نغمههای سرخ» را که ترانههایی برای پرسپولیس است و توسط ژاله چهرازی سروده شده را زیر چاپ برده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پرسپولیس با اعلام اینکه بعضی از نغمههای آمده در این کتاب میتواند در ورزشگاهها مورد استفاده قرار بگیرد، هدف از این اقدام را در وهله اول توسعه فرهنگ کتابخوانی با توجه به علاقمندی عمومی نسبت به پرسپولیس و همچنین ترویج نغمه سرایی در حوزه پرسپولیس اعلام کرد.