مرتضي کريمي در گفتوگو با فارس، در خصوص اينکه در برنامه 90 صحبتي مبني بر دريافت مبلغ 16 ميليون يورو توسط يکي از داوران انجام داده بود، اظهار داشت: من اوايل مهر ماه مقالهاي را در يکي از روزنامهها خواندم که درباره کلاهبرداري داوران نوشته شده بود. از اين موضوع ناراحت بودم و با توجه به اتفاقاتي هم که در هفته رخ داده بود ناراحت بودم.
وي ادامه داد: پس از آن اتفاقاتي که در برنامه 90 رخ داد و ناخواسته روي خط آمدم صحبتهايي را که بر اساس شنيدههايم آن هم براي سال 1389 يعني دو سال پيش بود مطرح کردم، من فقط شنيده بودم که يکي از داوران اين مبلغ را دريافت کرده است بر اساس شنيدهها و به خاطر اتفاقاتي که مرا ناراحت کرده بود اين صحبت را انجام دادم اما پس از آن دچار عذاب وجدان شدم که چرا چنين مطالبي را بدون مدرک و سند عنوان کردم.
اين کمک داور تصريح کرد: از دوستان سازمان ليگ، مسئولان فدراسيون و شخص مهدي تاج و هر کسي که ناراحت شده عذرخواهي ميکنم و اميدوارم آنها اشتباه مرا بپذيرند، نبايد به شنيدهها اکتفا ميکردم و چنين مسائلي را عنوان ميکردم. اين موضوع براي دو سال گذشته بود و به هر حال از تمام افراد عذرخواهي ميکنم و اميدوارم مرا ببخشند.