هاشم بیکزاده و حنیف عمرانزاده از استقلال برای تست دوپینگ انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از پایان مسابقه استقلال - افسیسئول، از هر تیم دو بازیکن برای انجام تست دوپینگ انتخاب شدند و به اتاق نمونه گیری رفتند. از استقلال قرعه به نام حنیف عمران زاده و هاشم بیک زاده افتاد. شاید اگر دربی بود، دوباره نام فرهاد مجیدی برای نمونهگیری اعلام میشد