مدير عامل باشگاه ملوان از مسئولين توقع حمايت و نگاه يکسان به همه ي باشگاه ها را دارد.

صادق درودگر مدير عامل باشگاه ملوان بندر انزلي اظهار داشت: ملوان تا به حال به هيچ عنوان از دولت کمک دريافت نکرده است. اگر قرار به حرفه اي بودن ودرآمدزا بودن است پس به هيچ باشگاهي کمک نکنند وبه ما هم کمکي نکنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وي ادامه داد سال گذشته بودجه ما 11 ميلياردو600 ميليون تومان بود ولي عليرغم تغيير قيمت دلار امسال به 6 ميلياردو 500 ميليون تومان کاهش يافته است.

درودگر معتقد است دولت بايد از باشگاه ها براي هزينه در زير ساخت ودرآمدزايي حمايت کند و نه براي پول دادن به بازيکن.

مديرعامل ملوان همچنين درباره نقل وانتقالات نيز گفت: تا اين لحظه تصميمي براي نقل وانتقالات در ملوان گرفته نشده است.

صادق درودگر شفافيت بيشتر در نقل وانتقالات و انتشار دقيق قراردادهاي بازيکنان وفعاليت مدير برنامه هاي آنان توسط فدراسيون را راه کار خوب دلالي در فوتبال دانست.