دادگاه ورزش ايتاليا روز چهارشنبه از افزايش محروميت استفانو مائوري کاپيتان تيم فوتبال لاتزيو از شش ماه به نه ماه به اتهام دست داشتن در رسوايي تباني در دادگاه تجديد نظر خبر داد.

مائوري در چارچوب پرونده موسوم به « کالچيو اسکومس Calcioscommesse » محکوم شده است.

دادگاه بدوي اين بازيکن را به اتهام اطلاع از تباني و اعلام نکردن آن از به مدت شش ماه از حضور در مسابقات محکوم کرد.

استفانو پالاتسي، دادستان فدراسيون فوتبال ايتاليا محروميت چهار و نيم سال و را براي اين بازيکن درخواست کرده بود.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، مائوري به علت آگاهي از تباني در مسابقات لاتزيو - جنوا ( 14 مه سال 2011 ) و لچه - لاتسيو ( 22 مه 2011 ) متهم بود.

مائوري مه 2012 در چارچوب اين پرونده چند روز زنداني و بعد آزاد شد.

تحقيقات درباره پرونده کالچيو اسکومس ژوئن 2011 آغاز شد.