دبيرکل فدراسيون فوتبال ايران گفت: با حداقل امکاناتي که رئيس فدراسيون داشت خوشبختانه برنامه ها در اين چند سال به خصوص در يک سال اخير به خوبي اجرا شد.

پس از معرفي اسپانسر جديد تيم ملي، مهدي محمد نبي به سخنراني پرداخت و ضمن خير مقدم به حاضرين گفت: ما امانت دار اين شرکت خواهيم بود که حامي تيم ملي شده اند. همان طور که مستحضريد فدراسيون فوتبال به عنوان يک بنگاه اقتصادي بزرگ فعاليت مي کند و اقتصاد هر کشوري را يک فدراسيون در هر جايي از دنيا قبول مي کند.

به گزارش فارس، وي افزود: بايد فردا به سمتي پيش رويم که همکاري دو طرفه صورت گيرد. اميدوارم بخش خصوصي در باشگاه هاي کشور توسعه پيدا کند و استقلال مالي در فوتبال و باشگاه ها به وجود بيايد. وقتي استقلال مالي به وجود بيايد مي توان برنامه هاي خوبي را پياده کرد. فدراسيون فوتبال بر مبناي سياست گذاري هيئت رئيسه فعاليت مي کند و همه برنامه ها نيازمند جذب منابع مالي است. آن چيزي که مسلم است جايگاه فدراسيون منحصر به يک محدوده سني خاص نيست و در بخش فوتبال نيز هيئت رئيسه دغدغه هاي خاصي داشت و با حداقل امکاناتي که رئيس فدراسيون داشت خوشبختانه برنامه ها در اين چند سال به خصوص در يک سال اخير به خوبي اجرا شد و نتايج خوبي کسب شد. اين نتايج بر اساس برنامه ريزي آگاهانه صورت گرفت. اميدواريم با فضاي خوبي که براي ورزش کشور و به خصوص فوتبال ايجاد شده نتايج خوب کسب شود. متاسفانه بعضي مواقع فضاها درک نمي شود اما هميشه دست ياري به سوي خدا داشتيم و به اميد خدا در آينده قدم هاي خوبي برداريم.