با تصميم علي دايي بازيکنان پرسپوليس پس از تمرين امروز، دو روز تعطيل ميشوند.


از فردا اردوي تيم ملي فوتبال کشورمان براي بازي با تايلند آغاز ميشود و حدود 12 الي 13 روز ليگ برتر تعطيل است. از همين رو با تصميم دايي تمرينات پرسپوليس در روزهاي يکشنبه و سهشنبه تعطيل است و سرخپوشان از روز سهشنبه بدون مليپوشان کار خود را آغاز ميکنند.

به گزارش فارس، همچنين غلامرضا رضايي که در ديدار مقابل صبا از ناحيه بيني و لب دچار پارگي و کبودي شديد شد با تشخيص پزشکان قرار است از بيني خود عکس بگيرد تا تکليف او براي آينده مشخص شود.