مربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: چهار بازيکن صبا در نساجي مازندران شاگرد من بودند.

پس از تمرين امروز و اظهارات مايليکهن، علي دايي حمله تندي به سرمربي صباي قم داشت به همين دليل محمد دايي مربي تيم فوتبال پرسپوليس ديگر در مورد مايليکهن صحبت نکرد اما او نام چهار بازيکن صبا را در تمرين امروز بارها به زبان ميآورد. ابوالفضل ابراهيمي، مومني، اکبر صادقي و مجيد هوتن که بالاخره پس از پيگيري خبرنگار خبرگزاري فارس مشخص شد که اين چهار بازيکن قبلا شاگرد محمد دايي بودند.

به نقل از فارس، وي اعلام ميکرد که اين بازيکان در نساجي مازندران و چند تيم ديگر شاگرد او بودند، عليرغم اينکه محمد دايي از اظهارات مايليکهن بسيار ناراحت بود اما به احترام برادرش مصاحبهاي در اين مورد انجام نداد.