اولين تمرين تيم ملي کشورمان براي ديدار با تايلند امروز برگزار شد.

اولين تمرين تيم ملي کشورمان براي ديدار با تايلند، از ساعت 16 در کمپ تيمهاي ملي برگزار شد.

به گزارش تسنيم،از کادر فني تيم ملي مارکار آقاجانيان اولين نفري بود که وارد زمين تمرين شد.

*امير حسين صادقي و هاشم بيک زاده اولين بازيکناني بودند که وارد زمين شدند و بعد از همه بازيکنان کارلوس کيروش به زمين آمد.

*دانيال داوري، مهرداد بيت آشور، مجتبي جباري، اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد، سردار آزمون، مسعود شجاعي و عليرضا جهانبخش غايبان اولين تمرين بودند.

*کيروش در تمرين امروز حدود نيم ساعت با بازيکنان تيم ملي به صحبت کردن پرداخت و همچنين از مصاحبه با خبرنگاران خودداري کرد. قرار شد کيروش در چند روز آينده با رسانه ها صحبت کند.

*اولين تمرين تيم ملي حالت ريکاوري داشت و بازيکنان با مربي بدنساز تيم ملي به دويدن و حرکات کششي پرداختند. دو دروازهبان حاضر در تمرين نيز با دنگاسپار مربي دروازهبانها جداگانه تمرين کردند.

*حسين ماهيني، خسرو حيدري، و احسان حاج صفي به دليل مصدوميت تمرين نکردند و در گوشه اي جدا از سايرين بودند. مهرداد پولادي هم فقط دور زمين به دويدن پرداخت.

*در بخش کارهاي تاکتيکي بازيکنان تيم ملي به کار با توپ و دادن پاس هاي کوتاه پرداختند و کيروش نيز پس از گذشت زماني از تمرين، زمين را به دو قسمت تقسيم کرد که در اين بين با گذاشتن مانع و دروازههاي کوچک بازيکنان فوتبال تحت فشار را تمرين کردند.

*کيروش اولين تمرين ملي پوشان را با جديت زير نظر داشت و در تمرين به بازيکنان تذکر ميداد.

*برخي مربيان که کلاس درجه A آسيا را ميگذرانند به همراه 10 نفر تماشاگر تمرين بودند.

*15 دقيقه پاياني تمرين با درخواست کيروش بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

تيم ملي ايران خود را براي ديدار با تايلند در چارچوب مسابقات مقدماتي جام ملتهاي 2015 آسيا که 23 مهر برگزار مي شود آماده ميکند.