علي دايي پس از تمرين امروز برنامه تمريني خود را به بازيکنان داد.

ميلاد کمنداني هافبک جوان تيم فوتبال پرسپوليس با اعلام خودش تا انتهاي هفته براي پيوستن به تيم بيرامار راهي پرتغال خواهد شد.

به گزارش فارس، همچنين پس از تمرين امروز علي دايي برنامه تمريني خود را به بازيکنان داد. بدين ترتيب پرسپوليس فردا سهشنبه ساعت 16 تمرين ميکند. روز چهارشنبه در ديداري به مصاف ذوب آهن ميرود. روز پنجشنبه تمرينات خود را در نوبت صبح دنبال ميکند. روز جمعه تعطيل است. روز شنبه تمرينات ساعت 16 دنبال ميشود و روز يکشنبه نيز در دو نوبت صبح و بعدازظهر تمرينات پيگيري ميشود.

همچنين پس از تمرين امروز پزشک تيم فوتبال پرسپوليس اعلام کرد که بيني رضايي مشکلي ندارد و نياز به عکس گرفتن و مداوا ندارد. او براي تمرينات مشکل خاصي نخواهد داشت.