مهدي تاج تاکيد کرد که حضورش به عنوان نايب رئيس در فدراسيون کفاشيان به صلاح نيست.

مهدی تاج در مورد اظهار نظر کفاشیان مبنی بر عدم هماهنگی با نایب رئیساش گفت: 4 سال خوب را با کفاشیان سپری کردم. اختلاف سلیقه بود ولی اختلاف عقیده نبود. ما این اختلاف سلیقهها را همواره در کمال متانت و احترام مطرح میکردیم اما تصمیم گیرنده اصلی رئیس فدراسیون بود.

وی ادامه داد: در آخرین جلسهای که هیئت رئیسه با کفاشیان داشت ایشان متنی را به امضا و دست خط خود منتشر و از همدلی و همراهی اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس تشکر کرد. حرفهای علی کفاشیان درباره اختلاف با نایب رئیسش را نظر ایشان نمیدانم و آن دست خط نظر قطعی کفاشیان است.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اختلاف نظرش با کفاشیان گفت: یکی از این موارد انتخاب افشین قطبی برای سرمربیگری تیم ملی بود. من و برخی از اعضای هیئت رئیسه قطبی را انتخاب مناسبی نمیدانستیم اما کفاشیان از ایشان حمایت کرد و نتایج تیم ملی در جام ملت ها را همه دیدند.
وی در مورد کارلوس کیروش اظهار داشت: جلسه 3 ساعت خوبی با کفاشیان و کیروش داشتیم و انشاالله آنچه را که میگویند عملی میکنند.
تاج در مورد حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: اگر کفاشیان نامزد ریاست فدراسیون شود من در انتخابات شرکت نمیکنم اما اگر ایشان نیاید من کاندیدا خواهم شد. در مورد نایب رئیسی هم باید بگویم احساسم این است که ادامه این مسیر و حضورم به عنوان نایب رئیس فدراسیون نه به مصلحت من است و نه به مصلحت فوتبال بنابراین برای نایب رئیسی نامزد نمیشوم.