پرسپولیس نیوز : مدیرعامل کارخانه ذوب آهن از ورزشگاه درفشی فر بازدید کرد. قبل از شروع بازی دوستانه پرسپولیس و ذوب آهن سعد محمدی، مدیر کارخانه ذوب آهن به همراه سعید آذری و رویانیان از ورزشگاه درفشی فر دیدن کردند. اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن همراه تعدادی از معاونان خود همراه با سعید آذری مدیرعامل جدید باشگاه ذوب آهن امروز به مناسبت برگزاری بازی دوستانه دو تیم پرسپولیس و ذوب آهن در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کردند.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن و مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در بدو ورود به مجموعه درفشی فر با استقبال گرم محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و سعید شیرینی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس قرار گرفت.

قرار است در جریان بازی دوستانه تجلیلی هم از مدیرعامل و سرمربی ذوب آهن صورت بگیرد.

نکته جالب این بود که جلوی پای مدیران کارخانه ذوب آهن گوسفند قربانی شد.

در حال حاضر هم 50 نفر در ورزشگاه درفشی فر حضور دارند.