پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: بلاتر به تهران بیاید زبان انگلیسیام را خوب میکنم و از او میپرسم چرا قانون کشکی میدهی؟! محمد رویانیان در حاشیه دیدار دوستانه پرسپولیس و ذوبآهن در جمع خبرنگاران در مورد پرونده تبانی گفت: ادامه پرونده خوب است زیرا باعث میشود برخورد عمیقتر، دقیقتر و قویتری انجام شود اما از یک جهت ادامه دادن این پرونده بد است که پیچ و تاب بخورد و لوث شود و آب در آن برود. باید برخورد قاطع با متخلفین انجام شود من امروز با علیپور مفصل صحبت کردم پیش کفاشیان هم میروم و میگویم اجازه ندهند که یکسری افراد با مصاحبههای خود جوی ایجاد کنند که برخورد با یک داور متخلف را برخورد با کل جامعه داوری بدانند.

وی تصریح کرد: برخورد با داور متخلف به جامعه داوری مصونیت میدهد اما اگر برخورد نشود دیوار بیاعتمادی بین مردم و اهالی فوتبال همچنان خواهد بود.

مدیرعامل پرسپولیس در مورد ورود دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به فوتبال برای برخورد با این مسئله گفت: من طبق عقاید خودم حرف میزنم، اعتقادی به ورود دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به فوتبال ندارم حتی به ورود مجلس هم به فوتبال اعتقادی ندارم زیرا شأن مجلس بالاست.

رویانیان تصریح کرد: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی باید زمانی به فوتبال وارد شوند که یک مافیای بزرگ بر فوتبال سایه انداخته باشد من میدانم یکی از مافیای فوتبال 14 بار حکم جلبش صادر شده اما هنوز دستگیر نشده است. اگر در فوتبال قوانین فیفا، کمیته انضباطی و اصول حاکم بر فوتبال جهان اجرایی شود دیگر نیازی به ورود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیست. در فوتبال کدام کشور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ورود میکنند؟ من اعتقادی به این مسئله ندارم اما میگویم باید با محسن قهرمانی برخورد شود، بدون رودربایستی و رفیقبازی یک برخورد درست با یک داور متخلف و یا دو سه برخورد در دو سه سال میتواند مشکل فوتبال را حل کند.

وی در مورد اینکه حتی اگر به ضرر پرسپولیس باشد، گفت: مگر پرسپولیس حق دارد تبانی کند و رشوه دهد و مردم را فریب را بدهد؟ پرسپولیس یا هرکسی دیگر، جرم جرم است. من چون اطلاعات داشتم فریاد زدم، در دو سال گذشته چقدر ما به اشتباهات داوری باختیم اما کی فریاد زدیم اما در دو جا من فریاد زدم اول بازی با آلومینیوم هرمزگان چون چیزهایی میدانستم و دوم هم همین محسن قهرمانی. من سه فصل است که مدیرعامل پرسپولیس هستم، در اکثر بازیها بازیکنان ما به تصمیمات داور اعتراض داشتند اینکه گل ما را آفساید گرفتند یا پنالتی ما را نگرفتند اما ما به کسی بیاحترامی نکردیم اما در مورد قهرمانی برای پیگیری موضوع هیچ ابایی ندارم.

رویانیان تصریح کرد: اگر با متخلف برخورد شود اعتمادسازی و پاکسازی در فوتبال انجام میشود اما اگر با داور متخلف برخورد نشود این مسائل ادامه خواهد داشت.

رویانیان در مورد اینکه خود شما به مسئله تبانی در فوتسال اعتراف کردید، گفت: من خودم گفتم فوتسال ما تبانی کرده اما مسخرهمان کردند. اگر بگوییم فلان آقا از ما رشوه میخواهد آیا باید برویم رشوه بدهیم و عکس و فیلم بگیریم و با مدرک به فدراسیون برویم؟ یا اینکه به فدراسیون گزارش بدهیم. فیفا میگوید باید گزارش بدهی، ولی وقتی به فدراسیون میگوییم میگوید مدرکت کو، چرا؟ چون دروغگویی در فوتبال زیاد شده است.

رویانیان افزود: به نظر من وقتی یک مدیرعامل در مورد یک نفر شهادت داد باید اصل بر راستگویی مدیرعامل باشد. اگر مدیرعامل خلاف آن را گفت در آن صورت باید پدر مدیرعامل را هم درآورد اما باید اصل بر راستگویی مدیرعامل و سرمربی باشد. مدیرعامل دروغ نمیگوید زیرا شأنش اجازه نمیدهد. نمیگویم دینش نمیگذارد ببینید من چه دیدهام که فریاد زدهام. من پارسال هم گفتم قهرمانی از ما پول خواسته است بعد نوشتند که رویانیان در فدراسیون کت درآورده است و داد میزند. من در سه مورد در مورد قهرمانی اقرارنامه رسمی با دستخط خود نوشتهام. مگر دایی دروغ گفت؟ دیدید که با قهرمانی برخورد شد اما حالا چرا باید دایی جریمه شود. دایی که گنده فوتبالیستهای ایران است و از مربیان فوتبال است وقتی حرف میزند جریمهاش میکنند اگر دایی حرف نزند چه کسی باید گزارش بدهد؟ دایی را با این عظمت خفه میکنند پس چه کسی باید حرف بزند؟

رویانیان با اشاره به سفر بلاتر به تهران گفت: باید بلاتر بیاید و از او بپرسم، البته باید انگلیسیام را کامل کنم و بپرسم آقای بلاتر چرا قانون کشکی میدهی، بپرسم وات؟ نه نه وات میشود چه (در این لحظه خبرنگاران و رویانیان خندیدند و این مصاحبه به پایان رسید).