سرمربی پرسپولیس از لوگوسیچ خواسته است تا هوشیار را برای بازی با ذوب آهن آماده کند.


به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز به نقل از اوج، عملکرد ضعیف معمارزاده باعث شد تا دنیزلی در کنفرانس خبری آشکارا از عملکرد این دروازه بان انتقاد کرده و او را مقصر شکست سنگین به نفت بداند.
از این تیم خبر می رسد که دنیزلی از مربی دروازه بان های پرسپولیس خواسته تا هوشیار را برای بازی پس فردا با ذوب آهن آماده کند.
حتی دنیزلی با هوشیار در این باره صحبت کرده و به او آماده باش داده است.
دنیزلی با این فکر که معمارزاده جانشین خوبی برای حقیقی است با جدایی دروازه بان جوان تیمش موافقت کرد اما حالا محاسباتش تغییر کرده است.