به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب دایی پس از تمرین امروز در کلاس آموزش ضد دوپینگ شرکت کردند. در این کلاس در خصوص آخرین داروهایی که منجر به دوپینگ ورزشکاران میشود برای بازیکنان توضیحاتی داده شد.


همچنین محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در گفتوگویی با فارس اظهار داشت: منظور صحبتهای روز گذشته ام در مورد برخی پیشکسوتان که برای کمک به پرسپولیس سنگ اندازی می کنند علی پروین نبود و افراد دیگری هستند.