تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که دختر علي دايي به وي تذکر ميداد که مراقب چالههاي زمين درفشيفر باشد.

تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 11 صبح امروز در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد، در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس ابتدا بدنهاي خود را گرم کردند و سپس به پاسهاي بلند، استارتهاي سرعتي و سانتر از جناحين و ضربه به گل با 4 دروازه پرداختند. در اين تمرين دايي با فريادهاي بلندش ميگفت فقط گل ميخواهيم.

به گزارش فارس، در تمرين امروز عاليشاه و ميلاد غريبي دو بازيکن تيم ملي اميد به تمرين پرسپوليس بازگشتند و در جمع قرمزپوشان حضور پيدا کردند.

* 6 مليپوش پرسپوليس در تمرين امروز غايب بودند.

* دروازهبانها به صورت اختصاصي ابتدا زير نظر غلامپور به تمرين پرداختند. بيانگيزگي نيلسون کاملا مشهود بود.

* دختر علي دايي امروز با وي در تمرين پرسپوليس حضور داشت و در گوشهاي از زمين نظارهگر عملکرد بازيکنان و پدرش بود، نکته جالب اين بود که دختر دايي به او تذکر ميداد تا مراقب چالههاي بزرگ چمن درفشيفر باشد که دايي نيز ميخنديد.

* حدود 10 هوادار تمرين امروز را از نزديک تماشا کردند.

* مجتبي محرمي با پوشيدن شماره 8 که مربوط به دهه شصت پرسپوليس بود، امروز هم دقايقي اختصاصي دور زمين تمرين کرد و سپس نظارهگر شد.

* ضياء عربشاهي و رجبي از بازيکنان سابق سايپا ميهمان ويژه تمرين امروز پرسپوليس بودند.

* ميثم حسيني با 25 دقيقه تأخير در تمرين حضور پيدا کرد و اختصاصي دور زمين دويد.

* حميدي سرپرست تيم اتومبيلراني پرسپوليس بود که با ماشين خود در تمرين حضور پيدا کرد.

* عملکرد خوب رضا حقيقي باعث شد او بارها در تمرين امروز مورد تشويق علي دايي قرار گيرد.

* عليرضا حقيقي در تمرين امروز هر بار که واکنشهايي را نشان ميداد مورد تشويق بازيکنان پرسپوليس قرار ميگرفت.

* سعيدي شيريني پس از 2، 3 روز غيبت بالاخره در تمرين امروز حضور پيدا کرد.

در انتهاي تمرين بازيکنان در قالب دو تيم زرد و بنفش به فوتبال دستگرمي در نصف زمين پرداختند.