پرسپولیس نیوز : رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفت: داوران هیچ وقت مظلوم واقع نمیشوند.
فریدون اصفهانیان افزود: به نظرم هجمهها علیه جامعه داوری همیشه بوده و از طرف دیگر داوران کشور هم همیشه کار خود را به درستی انجام میدهند و فکر نمیکنم آنها در این زمینه مظلوم واقع شوند.

وی اظهار کرد: مطمئنا ما هم این همه هجمه و فشار علیه داوران را تایید نمیکنیم و همیشه گفتهایم که اصلا به ذهن انسان خطور نمیکند که موضوعاتی مانند رشوه در جامعه داوری باشد!

وی در مورد حواشی پیرامون محسن قهرمانی داور مشهدی کشورمان هم بیان کرد: در خصوص این مساله نمیدانیم مستنداتی وجود دارد یا خیر و فقط در جلسه کمیسیون اصل 90 حاضر شده و نظر خود را در مورد مسائل فنی اعلام کردیم.

اصفهانیان اضافه کرد: اگر در مورد این موضوع چیزی وجود دارد باید از طرف کمیته انضباطی با هر کدام از طرفین برخورد شود که در حال حاضر هم مدارک مستند ما در حال بررسی از سوی آنها است.