هافبک منچسترسيتي بر اين باور است که همبازي او در تيم ملي فرانسه شايسته کسب عنوان بهترين بازيکن سال فيفا است.

فرانک ريبري، بال کناري باوراياييها فصل گذشته با نمايش درخشاني که داشت نقش بسزايي در سهگانه قهرماني بايرنمونيخ در آلمان و اروپا ايفا کرد. همين عملکرد مثبت فصل گذشته وي بود که اتحاديه فوتبال اروپا را متقاعد ساخت تا او را به عنوان بهترين بازيکن سال قاره سبز انتخاب کند.

به گزارش تسنيم،سمير نصري، هافبک فرانسوي تيم فوتبال منچسترسيتي با اشاره به اينکه ريبري امسال بازيهاي خوبي براي بايرن و فرانسه انجام داده است، گفت: برخي فرانک را به کمکاري در تيم ملي فرانسه متهم ميکنند ولي ميبينيد که اوست که اين روزها به داد اين تيم ميرسد. حضور او در هر تيمي فوقالعاده است.

وي افزود: ريبري عنوان بهترين بازيکن سال اروپا را از آن خود کرد و واقعا اميدوارم عنوان بهترين بازيکن سال فيفا هم به او برسد. اگر اين اتفاق بيفتد مهمترين رويداد دروان حرفهاياش رقم خواهد خورد.

هافبک 26 ساله منسيتي تصريح کرد: من ليونل مسي و کريستيانو رونالدو را نميشناسم ولي به خوبي فرانک ريبري را ميشناسم. او امسال هر چيزي را که ميتوانسته به دست آورده است و به نظرم شايسته کسب عنوان بهترين بازيکن سال فيفا هم هست.

ليونل مسي از سال 2010 براي 3 سال متوالي عنوان بهترين بازيکن سال فيفا را از آن خود کرده است و به گفته برخي کارشناسان امسال کريستيانو رونالدو از رئالمادريد و فرانک ريبري از بايرنمونيخ رقباي جدي براي ستاره آرژانتيني بارسلونا در کسب اين عنوان هستند.