به گزارش خبرگزاری فارس، ایکر کاسیاس پس از آنکه در میانههای فصل گذشته دچار آسیب دیدگی شد و رئال مادرید دیگو لوپز را به سانتیاگو برنابئو آورد، جایگاه ثابت خود در این تیم را از دست داده است.

او بارها تاکید کرده در این تیم میماند و برای رسیدن به جایگاه اصلی خود تلاش میکند اما اکنون آنقدر تحت فشار قرار گرفته که اعلام کرده در حال فکر کردن به تغییر تیمش است.

«اگر در سه ماه گذشته شرایط شما در تیم هیچ تغییری نکرده باشد و همواره هم فقط به دنبال یک چیز بودهاید و آن هم قرار گرفتن در ترکیب تیم باشد، ممکن است به ترک کردن باشگاه هم فکر بکنید.»

کاسیاس که اسطوره باشگاه رئال مادرید است، پیشتر اعلام کرده بود هیچ علاقهای برای ترک کردن سانتیاگو برنابئو نداشته و میخواهد با پیراهن این تیم از دنیای فوتبال کناره گیری کند.