به گزارش خبرگزاری فارس یحیی گل محمدی پس از تساوی امروز مقابل استقلال در نشست خبری گفت: به نظر من نیمه اول هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند و محتاط وارد زمین شدند حتی موقعیتهای زیادی روی دروازهها ایجاد نشد و کلا به نظرم علیرغم اینکه ما گل خوردیم تیم ما بود که خوب بازی را اداره کرد.


وی افزود: در نیمه دوم بازی اکثر دقایق نیز دست تیم نفت بود و حتی میتوانستیم برنده بازی باشیم، موقعیتهای بسیار خوبی داشتیم حتی قبل از رسیدن استقلال به گل برتری اما توپ وارد چارچوب نشد.


گل محمدی ادامه داد: گرفتن یک امتیاز هم برای ما خوب بود چون استقلال هم شرایط زیاد خوبی نداشت ما اگر باهوش و تمرکز بودیم مطمئن باشید میتوانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم البته یک امتیاز هم ما را به بالای جدول آورد و به آینده امیدوارتر شدیم.


وی در پاسخ سؤالی که قلعهنویی گفته بازی کیفیت لازم را نداشت، خاطرنشان کرد: با توجه به در اختیار نداشتن چند مصدوم به نظرم به خاطر همین آقای قلعهنویی گفته بازی کیفیت لازم را نداشت.


سرمربی نفت تهران در پاسخ به سؤالی که آیا مشکل استقلال از جناح چپ بود، گفت: ما امروز خوب بازی کردیم نقاط ضعف استقلال را میشناختیم استقلال در نیمه دوم به ما فضا نمیداد تا از عمقشان حرکت کنیم بیشتر بازیکنانشان در 18 قدم بودند ما مجبور بودیم با انجام کارهای ترکیبی به سمت دروازه استقلال حمله بکنیم که خیلی خوب هم به گل رسیدیم البته در برخی اوقات نتوانستیم به هدفمان برسیم ولی شوتزنی به ما کمک کرد و به گل رسیدیم.