سلام
از دوستان کسی گل خداداد عزیزی رو برای پرسپولیس تو جام باشگاههای اسیا زد رو نداره برامون بزاره دانلود کنیم