سرپرست وزارت ورزش و جوانان میگوید: تا زمانی که استقلال و پرسپولیس به خودکفایی برسند و استقلال مالی پیدا کنند مورد حمایت وزارت هستند.
سیدرضا صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مراسم پیادهروی در جاده تندرستی در جمع خبرنگاران گفت: به دوستان تاکید داریم که یک برنامه ورزشی تعریف کنند. خودم کوهنوردی و استخر از برنامههایم است. برنامه کل دولت روزانه نیم تا یک ساعت ورزش همگانی است. در دهه 60 در دنیا ورزش همگانی مطرح شد و پس از آن بحث سلامت و نشاط مورد بحث قرار گرفت. در جامعه ما برای کاهش آسیبهای اجتماعی نیاز به ورزش همگانی داریم. مقام معظم رهبری در صحبتی که با ورزشکاران داشتند فرمودند ورزش همگانی برای جوانان لازم و برای کهنسالان واجب است. در نظر داریم آنچنان این ورزش را گسترش دهیم که همه مجموعه جامعه یک ساعت از ورزش را در سبد زندگی داشته باشند.

وی ادامه داد: ورزش همگانی به لباس خاص و تنظیمات خاصی نیاز ندارد. پرهزینه نیست و هر فردی میتواند آن را انجام دهد. ورزش همگانی را به معاونت تبدیل کردیم تا پایان برنامه پنجم 10 درصد ظرفیت این رشته را به 20 درصد و تا پایان سال 1404 برنامهای تعریف کردهایم که این ظرفیت به 40 درصد برسد.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که آیا بین فدراسیون همگانی و معاونت ورزش همگانی تداخلی صورت نمیگیرد اظهار داشت: وظیفه این معاونت سیاستگذاری و ایجاد ساز و کار ارتباطی با تمامی دستگاهها و نهادهاست. فدراسیون هم مجموعهای است که تقویت خواهد شد و ساز و کارهای اجرایی را تعقیب میکند.

صالحی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وی شب گذشته از سوی دکتر روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شده است و نظرش در این باره چیست عنوان کرد: باید از نمایندگان بپرسید. دولت به ساز و کار دموکراسی اعتقاد داشته و ما هم آن چیزی را که تشخیص مجلس است وفادار و پایبند خواهیم بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نصرالله سجادی اعلام کرده بود کمک به استقلال و پرسپولیس قانونی نیست و این دو باشگاه قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند اما مجلس برای آنها بودجه در نظر گرفته تصریح کرد: تا زمانی که استقلال و پرسپولیس به خودکفایی برسند و استقلال مالی پیدا کنند مورد حمایت ما هستند اما باید روندی را پیش بگیریم که دیگر مکانیزمهای حمایت مالی دولت از باشگاهها به تدریج به صفر برسد و علاوه بر اینکه باشگاهها خودکفا شوند میتوانند به سوددهی هم برسند.

صالحی امیری در پایان گفت: نکته مهم این است که اگر به این دو باشگاه کمک کنیم و سایر باشگاهها از این کمکها برخوردار نباشند تبعیض است. عدالت حکم میکند همه باشگاهها را به یک نگاه ببینیم. عدالت آن است همه به خودکفایی و استقلال برسند. حمایت از باشگاهها و فدراسیونها یک رسالت دائمی وزارت است و این کار را ادامه میدهیم.