رئیس فدارسیون فوتبال گفت: با پایان دیدارهای مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا بازیهای تدارکاتی قدرتمندانهای برای تیم ملی درنظر گرفتهایم.

به گزارش تسنیم، علی کفاشیان پیش از بازی مقابل تایلند امیدوار بود که ایران به راحتی و با اختلاف 3-2 گل حریف خود را شکست دهد اما در زمین مشخص شد که انجام ندادن بازی تدارکاتی و نداشتن اردوهای منسجم سبب ناهماهنگی تیم ملی شده است. این موضوعی بود که کفاشیان به آن اذعان کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره تیم ملی، سفرش به بحرین، ماجرای برکناری دایی و وضعیت تیم نوجوانان صحبت کرد.

* انتظار شما برای برتری مقابل تایلند با گلهای زیاد برآورده نشد. به نظر میرسد لغو شدن پیاپی اردوها آثارش را در این بازی نشان داد.

تیم ما نشان داد که به هماهنگی بیشتری نیاز دارد و باید چند دیدار تدارکاتی و اردوهای مختلف برگزار شود تا به هماهنگی بیشتری دست پیدا کند. نحوه بازی تیم ملی مقابل تایلند راضیکننده نبود و ما در برخی پستها نیاز به تقویت داریم. همین که اردوهای تیم ملی بالاخره آغاز شده و ما این بازی را انجام دادیم برایمان امیدوارکننده است. همانطور که قبلا هم گفته بودم این بازی حکم یک دیدار تدارکاتی را هم داشت و به همین دلیل اعتقاد دارم در بازیهای برگشت مقابل تایلند، لبنان و کویت تیم ملی نتایج بهتری خواهد گرفت.

* به این موضوع که رقیبان آسیایی دیگر ایران که به جام جهانی راه یافتهاند با تیمهای بزرگ بازی میکنند بسیار اعتراض میشود.

حریفان ما از جمله کرهجنوبی و ژاپن به دلیل اینکه جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتها را دارند در این مرحله مسابقهای ندارند و میتوانند بازیهای تدارکاتی برگزار کنند. من هم موافقم که باید دیدارهای تدارکاتی داشته باشیم اما طبق برنامهریزی پیش خواهیم رفت.

* سفر کیروش به برزیل با چه اهدافی انجام شد؟

او در آنجا قرارداد کمپ تیم ملی را قطعی و محل اردوی ایران برای جام جهانی مشخص خواهد کرد. قصد داریم اردوی بلندمدتی در برزیل داشته باشیم. کیروش البته برای انجام بازیهای تدارکاتی با تیمهای اروپایی و آمریکای جنوبی رایزنی خواهد کرد.

* محل کمپ تیم ملی در کدام شهر برزیل خواهد بود؟

فعلا فقط میدانیم برزیل است. (باخنده)

* تاکنون دیدار تدارکاتی برای تیم ملی قطعی شده است؟

در حال حاضر درگیر بازیهای انتخابی جام ملتها هستیم اما بعد از بازیهای این مرحله دیدارهای تدارکاتی قدرتمندانهای برای تیم ملی در نظر گرفتهایم. مشغول رایزنی هستیم به ویژه آنکه کیروش شخصا پیگیر این موضوع است.

* تیم نوجوانان نیز بسیار غریبانه به جام جهانی رفت.

از چه نظر این را میگویید؟

* مراسم بدرقه این تیم لغو شد.

شب قبل از اعزام این تیم به دیدار آنها رفتیم و مراسم کوچکی داشتیم، من با بازیکنان صحبت کردم و خوشبختانه آنها در شرایط روحی بسیار خوبی قرار دارند و به این تیم بسیار امیدوار هستیم.

* گویا برای این تیم پاداش مناسبی را هم در نظر گرفتهاید؟

بله، در صورتی که موفق شوند پاداش خوبی برای آنها در نظر خواهیم گرفت.

* به صعود این تیم از گروه خود امیدوار هستید؟

بله، نوجوانان حتما باید از گروه خود صعود کنند. بازیکنان ما خیلی با انگیزه و توانمند هستند و به امید خدا به احتمال 90-80 درصد از گروه خود صعود خواهند کرد.

* در سفری که به بحرین داشتید چه مواردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟

این جلسه را فیفا برای کشورهای منطقه غرب آسیا در نظر گرفته بود و روسای و دبیران کل فدراسیونهای این منطقه در آن حضور داشتند که برخی قوانین و مسائل مربوط به توسعه فوتبال در بخشهای پایهای مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. فیفا در بخش پایهها بودجهای 80 میلیون دلاری در نظر گرفته که درباره آن و شرایط توسعه فوتبال پایه در کشورهای منطقه غرب آسیا بحث و بررسی صورت گرفت.

* در آنجا موضوع خلیج فارس نیز مطرح شد؟

خیر، چنین بحثی نیز وجود نداشت و کشورهای عربی هم موضوعی را مطرح نکردند. همانطور که قبلا هم گفتم این یک موضوع سیاسی است که ما از نهادهای ذیربط خواستهایم آن را بررسی کنند و ما هم پیگیر آن هستیم.

* گویا قولهایی شفاهی برای میزبانی جام ملتهای آسیا در سال 2019 گرفتهاید؟

در سفر قبلی به شرق آسیا و در این سفر با نزدیک به 25 رئیس فدراسیون از کشورهای مختلف آسیایی صحبت و رایزنی کردم و آنها حمایت خودشان را از ایران اعلام کردند و به نوعی قول شفاهی دادند که از میزبانی ایران حمایت کنند.

* مدارک ایران برای میزبانی جام ملتها در آبانماه بررسی خواهد شد؟

بله همینطور است. آنها در آبانماه گزارشها را جمعآوری و بررسی میکنند و شرایط ایران در مقابل سایر کشورها مشخص میشود.

* به نظر میرسد شما در ماجرای برکناری علی دایی که بار دیگر با اظهارات علیآبادی در کانون توجهات قرار گرفت، همچنان قصد کتمان حقیقت را دارید؟

چنین چیزی نیست. تمام اعضای آن زمان هیئت رئیسه ما حاضر هستند و میتوانید سوال کنید که برکناری دایی با نظر هیئت رئیسه بود.

* ولی شفق دیگر عضو همان هیئت رئیسه وقت صحبت دیگری میکند.

آیتاللهی، تاج و عزیز محمدی اعضای هیئت رئیسه آن زمان فدراسیون بودند میتوانید از تکتک آنها سوال کنید. من خودم شاید با آن نظر موافق نبودم اما به هر حال تصمیمی بود که هیئت رئیسه آن را گرفته بود.

* پس همچنان میگویید احمدینژاد در آن تصمیم دخالتی نداشت؟

در مصاحبه علیآبادی هم ذکر شده که نظر رئیسجمهور برکناری دایی بوده است، فوتبال یک ورزش سلیقهای است و در همه ردهها ممکن است عدهای موافق یا مخالف یک مربی باشند که این نظر و سلیقه آنهاست اما تصمیم قطعی را هیئت رئیسه فدارسیون فوتبال گرفته بود.

* به حضور بازیکنان 2 ملیتی در تیم ملی اعتراضهایی میشود.

در هر صورت این موضوع هم سلیقهای است اما تمامی این بازیکنان برای خدمت به تیم ملی ایران آمدند و هدفشان موفقیت تیم کشورمان است.

* بودجه وزارت ورزش سرانجام به دست شما رسید؟

بله، مبلغی بود که به ما تخصیص دادند و میتوانیم از آن استفاده کنیم.