گوتزه که در مراسم معرفه اش در باشگاه بایرن مونیخ هم با پوشیدن تی شرتی با آرم نایک جنجال ساز شده بود، پیش از دیدار مقابل ایرلند هم جورابی با آرم نایک پوشید.

الیور بیرهوف، مدیر تیم های ملی آلمان، ماریو گوتزه، ستاره جوان ژرمن ها، را به دلیل پوشیدن جوراب نایک در تمرینات پیش از دیدار مقابل ایرلند مورد انتقاد قرار داد.
گوتزه که در مراسم معرفه اش در باشگاه بایرن مونیخ هم با پوشیدن تی شرتی با آرم نایک جنجال ساز شده بود، پیش از دیدار مقابل ایرلند هم جورابی با آرم نایک پوشید که باعث عصبانیت بیرهوف را به همراه داشت.
او به بیلد گفت:" اتفاقاتی ماننند این نباید رخ بدهد. بازیکنان مجاز هستند هر کفشی که می خواهند بپوشند اما در مورد سایر البسه، ما باید براساس تعهدات مان عمل کنیم." اما گوتزه تاکید کرد که آن جوراب ها را تنها به دلایل پزشکی پوشیده است:" آنها جوراب های تراکمی بود و من به دلیل مصدومیتم آنها را می پوشم. من قصد نداشتم کسی را تحریک کنم یا چیزی را تبلیغ کنم.
چنین اتفاقاتی دیگر توسط من رخ نخواهد داد."
اسپانسر تیم ملی آلمان مانند باشگاه بایرن مونیخ، آدیداس است.