پرسپولیس نیوز : نحوه فروش بلیت الکترونیکی ۳ مسابقه در ورزشگاه آزادی اعلام شد. به نقل از سایت سازمان لیگ حرفهای فوتبال ایران، برنامه فروش الکترونیک 2 دیدار استقلال در لیگ برتر و یک دیدار پرسپولیس در جام حذفی به شرح زیر اعلام شد:

استقلال تهران - مس کرمان
فروش بلیت الکترونیکی مسابقه استقلال تهران - مس کرمان موقعیت جایگاه 6 هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 13 مورخ 28 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی میتوانند بلیت اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام خود از سایت Footballeticket.ir تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.

پرسپولیس تهران- پدیده مشهد (جام حذفی)
فروش بلیت الکترونیکی مسابقه پرسپولیس تهران - پدیده مشهد (جام حذفی) موقعیت جایگاه 6 هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 13 مورخ 28 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی می توانند بلیت اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام خود از سایت Footballeticket.ir تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.

استقلال تهران - فولاد خوزستان
فروش بلیت الکترونیکی مسابقه استقلال تهران - فولاد خوزستان موقعیت جایگاه 6 هزار نفری شامل بلوکهای 1 الی 7 طبقه اول ورزشگاه آزادی، راس ساعت 11 صبح مورخ 27 مهرماه آغاز شده است. لازم به ذکر است افرادی میتوانند بلیت اینترنتی این مسابقه را تهیه کنند که کارت با نام از سایت Footballeticket.ir تهیه و کارت به دستشان رسیده باشد و کارت خود را فعال کرده باشند.