مرجع خبری رئال مادرید : تعويض پيروزي 2-0 با شكست 2-4 توسط يووه مقابل فيورنتينا با واكنش هاي شديدي مواجه شد و حتي برخي هواداران به اتوبوس تيم هجوم آوردند .
بيشترين انتقادات به ويدالي بود كه با يك روز تاخير به تمرين تيمش اضافه شده بود . بسياري فكر مي كردند كه اين رفتارش بي تعصبي بوده است چرا كه بازيكن شيليايي عكسي از خودش با ده دوستش در صفحه توئيتر منتشر كرد و نوشت :" در حال جشن گرفتن . "
به خاطر شكست به فيورنتينا هم بسياري به انتقاد شديدي از بوفون پرداختند و عملكردش را زير سوال بردند . در حقيقت بسياري فكر مي كنند كه اين بازيكن افت كرده و ديگر ستاره سالهاي دور نيست . او روي گل دومي كه تيمش خورد ، وحشتناك بود . برخي هم سيستم كونته و 2-5-3 او را زير سوال بردند .
ووچينيچ ، ليشت اشتاينر و كواليارلا ، غايبان يووه مقابل رئال هستند و رسيدن يا نرسيدن ويدال به اين بازي مشخص نيست .