مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس گفت: در مورد انتقالم به ذوبآهن چيزي نميدانم فقط دوست دارم شخصيتم حفظ شود.

ميلاد غريبي پس از پيروزي 5 بر يک پرسپوليس مقابل پديده مشهد، گفت: خيلي دوست داشتم در اين فصل پايم به گلزني باز شود در مورد مسئله حضور من در ذوبآهن حرفي نميزنم چرا که تا کنون چيزي به من گفته نشده است، به کسي بياحترامي نميکنم و دوست دارم شخصيت من حفظ شود.

به نقل از فارس، وي افزود: همانطور که تيمهاي ديگر براي بازيکنانشان کلاس ميگذارند دوست دارم شخصيت من نيز حفظ شود. بايد با محمد رويانيان و علي دايي صحبت کنم اما فقط دوست دارم شخصيتم حفظ شود. خيلي خوشحالم که گلزني کردم. يکي از آرزوهاي من گلزني با پيراهن پرسپوليس بود که خوشحالم به اين موضوع رسيدم.