مربي تيم ملي فوتسال گفت: ژاپنيها برابر ما حرفي براي گفتن نداشتند چون قدرت برتر آسيا هستيم. بار ديگر قدرتمان را به آنها نشان داديم.

محمد هاشمزاده در مورد ديدار دوم تيم ملي در جامجهاني کوچک برزيل، برابر ژاپن اظهار داشت: بازي بسيار خوبي بود، چندين موقعيت ديگر هم داشتيم که دو تاي آن به تيرک برخورد کرد. ژاپنيها برابر ما حرفي براي گفتن نداشتند چون قدرت برتر آسيا هستيم. بار ديگر قدرتمان را به آنها نشان داديم.

به گزارش فارس، وي در خصوص ديدار سوم تيمش در اين جام که امشب (پنجشنبه) برابر ميزبان برگزار ميشود و اينکه کداميک از تيمهاي ايران و آرژانتين ميتوانند به عنوان تيم دوم گروه به مرحله بعد صعود کنند، تصريح کرد: کسي فکرش را نميکرد که آرژانتين 11 گل از برزيل بخورد، اما گلر آرژانتين اخراج شد و آنها اين تعداد گل خوردند. در واقع در بازيها امکان هر اتفاقي وجود دارد. حالا براي اينکه صعود کنيم بايد کمتر از برزيل گل بخوريم. آرژانتين هم امشب با ژاپن بازي دارد و به دنبال زدن گلهاي زياد است.

هاشمزاده در اينباره که کار آرژانتين امشب براي زدن گلهاي بيشتر، آسانتر است يا کار ايران براي نخوردن گلهاي بيشتر، ادامه داد: برزيل يکي از بهترين تيمهايش در سالهاي اخير را در اين مسابقات شرکت داده اما ما هم حريف دست و پا بستهاي برايشان نيستيم. همچنين من معتقدم ژاپن حتي ميتواند آرژانتين را شکست دهد و حتما در اين ديدار قوي ظاهر خواهد شد. ما هم با ژاپن بازي کرديم و هم با آرژانتين، قدرت ژاپن را بيشتر از آرژانتين ميدانم. البته بازي را نميشود پيشبيني کرد.

مربي تيم ملي فوتسال در اين خصوص که ايران تا چه مرحلهاي از جامجهاني کوچک بالا خواهد آمد، خاطرنشان کرد: نميخواهم آينده را پيشبيني کنم اما ما همه تلاشمان را به کار خواهيم بست. آرژانتين با چند تغيير قهرمان آمريکا شده اما مقابل برزيل 11 گل خورد و برابر ما مساوي کرد. اميدوارم با همه توانمان برابر برزيل بازي کنيم و نتيجه قابلقبولي به دست بياوريم.

شاگردان خسوس دو بازي گذشته خود در مرحله مقدماتي را با نتيجه تساوي يک بر يک برابر آرژانتين و برد سه بر يک مقابل ژاپن پشت سر گذاشتهاند و ساعت 23 و 45 دقيقه امشب آخرين ديدار اين مرحلهشان را برابر برزيل به انجام خواهند رساند.